Kültür politikaları için “merkez” oldu

Faaliyetlerini 2007 yılından beri Kültür Politikaları ve Yönetimi Birimi olarak sürdüren merkez, YÖK’den gelen onay ile ‘Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ismiyle resmen kuruldu.

Yrd. Doç. Dr. Serhan Ada’nın yönetimindeki merkez, bugüne kadar araştırma, eğitim ve veri derleme konularında çeşitli faaliyetlere ve bir çok yayına imza atmıştı. Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, sosyal gelişim ve vatandaşlık inşasında sanat ve kültürün değerini gözeterek, Türkiye’de yerel ve ulusal seviyede güçlü ve güncel kültürel politikaların ve altyapının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Araştırma Merkezi’nin başlıca amaçları arasında Türkiye’de ve geniş anlamda Avrupa perspektifi dahilinde, demokratik ve katılımcı bir kültür politikası oluşturma sürecini desteklemek, kültür politikası alanında bilgi üretmek, analiz etmek, derlemek, değerlendirmek ve yaygınlık kazandırmak yer alıyor.

Powered by Openmedia