Öğretim üyelerinden İsrail’e tepki

Öğretim üyeleri ve çalışanlardan oluşan bir grup, imzaladıkları ortak bildirge ile İsrail’e tepki göstererek, Gazze ablukasının kaldırılmasını istedi.

Metinde, İsrail’e yönelik haklı tepkilerin antisemitizm gibi gösterilmesi de, sorun karşısında ortaya konulan antisemitist tavırlar da eleştirildi. Açıklamada, İsrail’in eyleminden ötürü cezalandırılması ve Gazze ablukasının kaldırılması istendi. 85 bilim insanının imzasını taşıyan açıklamanın imzacılarından bazıları şöyle: Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Belge, Prof. Dr. Ahmet Tonak, Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Cemal Bali Akal, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Christoph K. Neumann, Doç. Dr. Ege Yazgan, Doç. Dr. Ferda Keskin, Doç. Dr. Hale Bolak Boratav, Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan, Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, araştırma görevlisi Aslı Odman, öğretim görevlisi Chris Stephenson, öğretim görevlisi Ahmet Şık.

Powered by Openmedia