Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de çalışmak

Küresel bir perspektifte Osmanlı ve Türkiye’nin emek tarihini ele alan konferens 18-20 Kasım tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Farklı ülkelerden birçok konuşmacının katıldığı konferans ücretli emek, tarım emeği, zorunlu istihdam, kölelik ve askeri emek gibi farklı çalışma ilişkilerinin yanı sıra emekçilerin çalışmadıkları zamanlardaki aktiviteleri de masaya yatırdı. Kouşmacılar kadın ya da erkek çalışanların gündelik yaşamlarını, direniş şekillerini ve örgütlenmelerini de işyerinde pasif direnişten, grev ve organize politik mücadeleye kadar giden geniş bir bakış açısında değerlendirdi.

Powered by Openmedia