Bilgi’li mühendisler geliyor!

Evet sonunda bizim de bir mühendislik fakültemiz var. Bu yıl yeni öğrencilerine yedi yeni bölümle kapılarını açacak fakültenin amacı dünyadaki gelişmelere duyarlı girişimci mühendisler yetiştirmek.

Hemen hemen tüm Bilgi mezunları üniversiteye girerken buranın sözel ağırlıklı puanlarla öğrenci alan bir sosyal bilimler üniversitesi olduğunu biliyordu. Hatta Bilgi, sosyal bilimler alanındaki bu yoğunlaşmasıyla çok da başarılı bir model oluşturmuştu birçok üniversite için. İşletme, iktisat, hukuk ve reklamcılık gibi alanlarda vakıf üniversiteleri arasında hızla öne çıkarak adını en üstlere yazdırmıştı. Ancak sadece başarılı bir sosyal bilimler üniveristesi olmak tabii ki büyümek isteyen bir üniversite için yeterli değildi. Bu yüzden geçtiğimiz yıllarda, sayısal bölümlerden de öğrencilere en az sözel bilimlerdeki öğrenciler kadar kapıları açabilmek için, mühendislik ve mimarlık fakültelerinin kurulması çalışmaları başlatıldı. Önce Mimarlık Fakültesi kuruldu ve geçtiğimiz yıl ek kontekjan ile öğrenciler aldı. Bu yıl ise mühendislik fakültesi kuruldu ve merkezi öğrenci yerleştirme sistemi ile yeni öğrencilerine bu sonbaharda merhaba diyecek.

Mühendislik sosyal bilimlerden farklı olarak, bilimsel bilgiye dayanan bir alan. İnsanlığın isteği doğrultusunda ekonomik ve sosyal güçleri yönlendirerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunuyor mühendisler. Bu tarafından bakıldığında Bilgi’nin bu alanın uzun süre dışında kalarak bu bilimsel birikimin gerisinde kaldığı düşünülebilir. Ancak geçtiğimiz dönemde bilim dünyasındaki değişimler Bilgi gibi ünivesitelerin elini güçlendirdi biraz. Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunun eğitim felsefesi artık, yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yönelmek. Yani mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel sorunların ortaya konabilmesine yardımcı olmalı. Bu da aslında eğitim anlayışı açısından Bilgi’nin en güçlü olduğu taraflardan biri. Diğer disiplinlere özellikle de iktisadi ve sosyal bilimlere olabildiğince açık mühendislerin önümüzdeki dönemde daha da başarılı olacakları kabul ediliyor.

Türkiye Avrupa’nın mühendisini yetiştirecek

Bilgi’yi, bir mühendislik fakültesi kurmaya iten sebeplerden biri de Türkiye’nin dünyadaki işgücü paylaşımındaki yerinin hızla değişmesi olmuş. OECD ülkelerindeki mühendislik öğrenci sayılarına baktığımızda, yıllar içinde azaldığı ya da sınırlı bir artış olduğu görülüyor. Türkiye, Güney Kore ve Çin’de ise mühendislik öğrencileri hızla artıyor. Ayrıca OECD ülkelerinde mühendislik eğitimindeki öğrenci sayısının sosyal bilimler eğitimindeki öğrenci sayılarının neredeyse yarısı oranında olduğunu biliyoruz. Türkiye’de ise bu oran çok daha yüksek. Bu bağlamda, Türkiye Avrupa Birliği’nin mühendislik ve teknoloji bölgesi olmaya aday. Sanayi ürünlerinde Avrupa’nın en büyük tedarikçilerinden biri olan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde her alanda birçok mühendise ihtiyacı olacağı bir gerçek.

Vizyon: Girişimci mühendisler

Peki bunca mühendislik fakültesi arasında, Bilgi nasıl farklılaşacak? Bilgi’nin vizyonu Türkiye’nin hızlı kalkınması için kendi başına iş yapabilen, kendi işini kurabilen yaratıcı mühendisler yetiştirmek. Yaratıcı, girişimci mühendisler bugüne kadar hep diğer arkadaşları arasından sıyrılarak teknolojinin bir adım daha ileri gitmesine, iş alanlarının çeşitlenmesine ve yeni birçok şirketin kurulmasına öncülük etmiş insanlar oldular. Bilgi Mühendislik önümüzdeki dönemde alacağı yeni öğrencilerini hep bu vizyonla yetiştirmeyi hedefliyor. Bilgi sosyal bilimler alanında “okul için değil, yaşam için öğrenmeliyiz” vizyonu ile kısa sürede kendini kanıtlamıştı. Mühendislikte de yetiştireceği “yaratıcı-girişimci mühendisler” ile hem iş hem de teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekeceği kesin.

Öte yandan yeni bir yapı kurmanın getirdiği avantajları da değerlendirecek. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri göz önüne alarak, yeni bir sistem kurmanın vereceği esneklik ve dinamizmle yola çıkacak. Teknik donanımı, bilimsel hedefleri hep yeni olacak bu fakülte öğrencilerine aynı zamanda birçok yeni deneyim de yaratacak.

Hangi bölümler olacak?

Mühendislik Fakültesi’nde açılacak ilk bölümler, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, tasarım mühendisliği ve biomühendislik olacak. Bunlardan ilk üçü sanayinin çok geniş ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler. Son üçü ise Türkiye’de son zamanlarda hızlı gelişen sektörlerin yetersiz insan kaynağını karşılayacak ve bu noktada da bir boşluk dolduracak bölümler. Önümüzdeki dönemde ise bölümlerin daha da artması hedefleniyor. Ancak hangi bölüm olursa olsun, alanının küresel sorunlarına yabancı olmayan mühendisler yetiştirilmesi hedefleniyor. Başta çevre ve sürdürülebilirlik olmak üzere teknoloji, biyoloji, enerji, su, sağlık, incinme riski gibi temel kavramlar Bilgi’li mühendislerin hep gündeminde tartıştığı konular olacak.

Mezunlar Neler Yapabilir?

Elektrik-elektronik mühendisleri tüm endüstri ve hizmet sektörlerinde haberleşme, kontrol, robot, çip tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler. Türkiye’de gelişen tüm sanayi ve hizmet sektörlerinde Elektrik-elektronik mühendislerine önemli oranda ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de ve yurtdışında gelişen tüm kamu ve özel sektörlerde kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, kontrol ve kumanda sistemleri, endüstriyel robot tasarımı ve üretimi, yer ve uydu sistemleri, yüksek enerji sistemleri, elektronik devre ve entegre çip tasarımı ve üretimi, modelleme ve prototip geliştirme, gerçek zamanlı veri analizi yapan sistem tasarımı alanlarında elektrik-elektronik mühendisliği mezunları çalışmaktadırlar.

Bilgisayar mühendisleri tüm şirket ve sektörlerde kurum içi bilişim çözümleri üretme ve geliştirme, ürün ve süreç tasarlama, güvenlik ve görüntüleme alanlarında çalışabilirler. Mezunlarımız, şirketlerin büyüklüklerinden ve sektörlerinden bağımsız olarak kurum içi bilişim çözümleri üretme ve geliştirme alanında çalışmak üzere öğrenim göreceklerdir. Ürün ve süreç tasarlama, güvenlik ve güvenilirlik sağlama, görüntüleme alanlarında da bilgisayar mühendisleri çözüm geliştiren kişiler olarak çalışma imkânları bulacaklardır.

Endüstri mühendisleri tüm sektörlerde verimliliği ve etkinliği artıracak sistemler tasarlayan, uygulayan ve kontrol eden uzmanlar olacaklardır. BİLGİ Endüstri Mühendisliği mezunları gelişen endüstri, hizmet ve kamu sektöründe verimliliği ve etkinliği artıracak sistemler tasarlayan, uygulayan ve kontrol edip geliştiren uzmanlar olarak çalışacaklardır. Program, mezunlarına inşaat, sağlık, turizm, enerji, taşımacılık, lojistik, gemicilik, eğitim, ekonomik planlama, banka ve sigortacılık, telekomünikasyon, çevresel sistemler, bilişim ve iletişim sistemleri, savunma, perakendecilik, pazarlama ve satış, danışmanlık ve yerel yönetimler gibi pek çok alanda istihdam olanakları sunar.

Telekomünikasyon mühendisleri kablolu, mobil haberleşme sistemleri geliştirme, kontrol etme, algılama ve görüntü işleme alanlarında çalışabilirler. Telekomünikasyon Mühendisleri, kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, kontrol, kumanda ve uzaktan algılama sistemleri, yer ve uydu sistemleri, haberleşme elektroniği devre ve entegre çip tasarımı ve üretimi, modelleme ve prototip geliştirme, işaret ve görüntü işleme alanlarında çalışmaktadırlar. Örneğin, bu programın mezunları Türkiye’nin değişik bölge ve şehirlerinde hizmet veren ulusal ve çok-uluslu GSM şirketlerinde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri veren sektörel kuruluşlarda, savunma sanayisine iletişim tabanlı donanım ve yazılım geliştiren şirketlerde ve sağlık sektörüne hizmet veren biyomedikal mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma ve geliştirme (AR-GE) gerekse üretim ve/veya pazarlama birimlerinde kolaylıkla iş olanakları bulabileceklerdir. Mezunların çalışabileceği kurumlardan bazıları: Turkcell, Türk Telekom, NEC, Telmex, Alcatel, Ericsson, Aselsan, Havelsan, Lucent Technologies, Motorola, Nokia, Nortel, Siemens, Marconi gibi kurumlardır.

Enerji sistemleri mühendisleri enerji ve güç santralarının yanı sıra tüm kuruluşların ısıtma, soğutma cihaz tasarımı, üretimi, kontrolu ve inşaatı gibi alanlarda çalışabilirler. Dünyada ve Türkiye’de enerji kaynaklarının çok daha verimli ve etkin olarak kullanılabilme ihtiyacı enerji sistemleri mühendisliğine olan talebi açıkça göstermektedir ve enerji konusunda formasyona sahip olan mühendislerin yetiştirilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Enerji sistemleri mühendisleri enerjinin kullanıldığı kamu ve özel tüm kuruluşlarda çalışabilirler. Bu kuruluşlardan bazıları: İş merkezleri, kongre merkezleri, oteller, büyük kamu binaları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, büyük alışveriş merkezleri, ısıtma, soğutma cihaz ve ekipmanları üretimi, güç santralleri, enerji üretim yerleri, inşaat sektörü, enerji taşınım sistemleri, bilumum tesisat tasarım ve çizim işleri. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), TEAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında pek çok özel sektör kurumları Biyoenerji, Jeotermal, Rüzgâr ve Hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadırlar.

Tasarım mühendisleri endüstriyel üretim merkezlerinde, fabrikalarda, tasarım ofislerinde çalışan, yeni ürün geliştiren süreç verimliliğini artıran uzmanlar olacaklardır. Programdan mezun olacak öğrenciler, endüstrinin birçok farklı dalında hizmet veren üretim merkezlerinde ve fabrikalarda, tasarım ofislerinde çalışacaklar, özellikle uluslararası rekabete açık şirketlerde yeni ürün geliştiren, süreçlerin verimliliğini artırmayı tasarlayan uzmanlar olacaklardır. Örneğin, yurt dışındaki tasarım mühendisleri, LEGO, Dyson, FIAT ve Gillette gibi dünya ölçeğindeki şirketlerde çalışmaktadırlar.

Biyomühendisler ise sağlık, ilaç, gıda, tarım, çevre sektörlerindeki fabrikalar ve araştırma laboratuvarlarında uzman olarak iş bulabilirler. BİLGİ Biyomühendislik Bölümü lisans programlarını tamamlayacak kişilerin, gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, hıfzıssıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler.

KUTU

Nasıl bir mühendis yetiştirmek hedeleniyor?

–                Mesleki formasyonu sağlam ve yeni teknolojilere hâkim.

–                Yerel ve küresel sorunlar konusunda toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusu gelişmiş.

–                Güzel sanatlardan siyaset teorisine, bilim ve teknolojiden iletişim sistemlerine birçok konuda eleştirel yaklaşım geliştirebilecek.

–                Deney ve sistem tasarlayabilen.

–                Doğru algılayan ve kavrayan, soru soran, kendini ifade edebilen ve çözüm odaklı tartışabilen, yabancı dilde aynı becerilere sahip.

–                Etik değerler ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlı.

–                Yenilikçi ve girişimci, ticari beceriye sahip, kültürlü, dünya piyasalarını anlayabilen, mesleki olarak esnek ve dolaşıma açık.

–                Endüstri ile iletişimi güçlü.

–                Görsel kültürün egemen olduğu dünyayı gelişmiş tasarım yetenekleri ile algılayan.

–                Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğu bilince sahip.

KUTU

Prof. Dr. Lale Duruiz

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Bilgi’de mühendislik fakültesi açılmasına nasıl karar verildi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğu günden bugüne, güçlü akademik kadrosu; lisans, lisansüstü ve doktora programlarıyla Türkiye’de ve uluslararası akademik çevrelerde önemli bir yer edindi. Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetleri her ne kadar ağırlıklı olarak sosyal bilimler etrafında yoğunlaşmışsa da Bilgi’nin bünyesinde; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde bir dizi fen bilimleri programına da yer verildi. Şimdi de Bilgi’nin gelişimine ivme kazandıracak olan Mühendislik Fakültesi’nde dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önüne alarak, yeni bir sistem kurmanın vereceği esneklik ve dinamizmle yola çıktık. Silahtarağa Elektrik Santrali binalarında eğitim yapabilmek, Enerji Müzesine sahip olmak, enerji ve çevre ile ilgili merkezlerin kurulma kararları, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve mütevelli heyetimizin sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi konulardaki duyarlılıkları da Fakültenin kurulma fikrini destekledi.

Bilgi Türkiye’deki mühendislik eğitimine ne gibi katkılar ve yenilikler sunacak?

Bilgi’de mühendislik eğitiminin sıfırdan kurulacak olması, eğitimi tamamiyle farklı kurgulayabilmemize ve yeni dünyanın ihtiyacı olacak mühendisleri yetiştirecek ortamı yaratabilmemize imkan sağlıyor. Programlar, öğrencilerin analiz ve kavrama yeteneğini geliştiren akademik ve entelektüel faaliyetlerle donatılarak, yeni bilgi alanlarını kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Bilgi’de mühendislik, mimarlık ve sosyal bilimler programları disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturuluyor. Böylesi bir disiplinlerarası etkileşimin dünyada ve Türkiye’de mühendislik eğitiminde saptanmış olan eksiklikleri aşacağı düşünülmekte. Temel mühendislik derslerinin yanı sıra diğer fakültelerde verilmekte olan sosyoloji, ekonomi, bilim tarihi, sanat tarihi, işletme, siyaset, tasarım, iletişim becerileri, girişimcilik, psikoloji, felsefe, gibi derslerin varlığı, mühendislik eğitim programlarında temel eksiklik olarak tanımlanan eleştirel bakışın geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Ayrıca mühendislik eğitiminde etik ve sosyal sorumluluk kavramlarının öğrencilere kazandırılması, kendi işini kurabilen yaratıcı mühendisler mezun edebilmek bizim için başarı kriterleri… Mühendislik öğrencileri için sunduğumuz diğer imkanlar arasında; Bilgi’nin sağladığı uluslararası hareketlilik, etkin yabancı dil ve en önemli endüstri miraslarımızdan biri olan Silahtarağa Elektrik Santrali’nin Enerji Müzesi’ni barındıran Santral kampüsü de sayılabilir.

Bilgi Mühendislik Fakültesi’nin hedefleri neler?

Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunun eğitim felsefesi, yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneliyor. Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel sorunların ortaya konabilmesine yardımcı olmalı. Yeni yüzyılın mühendislik eğitimi perspektifine uygun olarak Bilgi mühendislik, teknoloji, biyoloji, enerji, su, çevre, sağlık, incinme riski, sürdürülebilirlik gibi temel kavramları tartışarak, küresel bir dünyada yüzleşilmesi gereken çeşitlilik, gündelik yaşantıdan profesyonel etkinliğe dek yaşamın her alanında insan etkinliğinin sadece verili kuralları takip etmenin ötesine geçmesini ve belli becerileri yaratıcı bir biçimde kullanmasını sağlamayı hedefliyor. Bilgi’nin yetiştireceği mühendislerin; yerel ve küresel sorunlara duyarlı, katılımcı bilinç sahibi, sadece meslek edinme ile sınırlı olmayan, bilginin özgürleştirici yanı ile ‘iyi yaşam’ kaygısını taşıyan yurttaşlar olarak hızla değişen dünyaya liderlik yapacaklarına inanıyoruz.

Powered by Openmedia