Bilgim’den Bursa ziyareti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bursa Bölge Müdürü Duygu Yılmazer ve Mezunlar Derneği Başkanı Doğuşcan Oto, Bursa’da yaşayan mezunlar ile bir araya geldi.

Bursa’da yaşayan mezunlarımızın nasıl örgütleneceğinin görüşüldüğü toplantıda, Bilgim Bursa oluşumunun kurulmasına karar verildi. Mezunlarımız H. Baycan Arkan ve Ersan Bayram; Bilgim Bursa yapılanmasına öncülük edecekleri girişimimizde, Bursa dinamiklerine uygun olacak şekilde hareket edilecek. Bilgi Bursa’nın varlığı sayesinde mezunlarımızın bir araya gelmesi daha kolay olacak. Vizyonumuza uygun olarak, Bursa’da da  mezunlarımızın birbirlerinden haberdar olması ve birlikte iş yapması için çalışacağız. Bilgim HR özelinde de Bursa’da girişimlerimizi başlattık ve büyük sanayi kuruluşları ile anlaşmalar yapmaya başladık. Bursa’da yapacağımız çalışmaları, ileride diğer büyük illerimize de yaymayı düşünüyoruz.

Powered by Openmedia