‘Ben ve Gölgem’ sergisi aynı anda dört şehirde

Dünyanın dört bir yanındaki insanları ortak bir sanal mekânda birleştiren ve etkileşimde bulunmalarını sağlayan ‘Me and My Shadow (Ben ve Gölgem)’ 9-16 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul, Londra, Paris ve Brüksel’de aynı anda sergilendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne Sanatları Alanı ve Müzik Bölümü tarafından desteklenen İngiliz sanatçı Joseph Hyde’ın ‘Me and My Shadow’ sergisi 4 partnerli bir Avrupa Projesi kapsamında Santral Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Bu Teleprezans projesinin İstanbul ayağını boDig (Beden Odaklı İfadeler Girişimi) MADE (Mobility for Digital Arts in Europe) Projesi kapsamında yürüttü. İstanbul, Londra, Paris ve Brüksel’de aynı anda düzenlenen sergide seyirciler aktif katılımcılara dönüşerek sanal ortamda buluştu. Proje, dijital sanatlar alanındaki inovasyonu teşvik etmeyi, telekomünikasyon araçlarının geniş kitleleri ortak platformda buluşturma özelliğini vurgulamayı ve kullanım yayılımını yaratıcı bir proje yoluyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Powered by Openmedia