‘Suriye Krizi Ve Mezhepsel Çalışma Riskleri’ Paneli

Küresel Sorunlar Platformu 17 Aralık tarihinde santralistanbul kampüsünde, ‘Suriye Krizi ve Mezhepsel Çatışma Riskleri’ panelini düzenledi.

Moderatörlüğünü İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü İdris Kardaş’ın yaptığı panelde, başlangıcından itibaren Suriye krizinin gelişimi ve şu anki durumu; krizin mezhepsel çatışmalara dönüşme riski ve kriz sonrası Suriye’yi bekleyen sonuçları tartışıldı. Panele konuşmacı olarak Kültür Üniversitesi’nden, Küresel Sorunlar Platformu Danışma Kurulu üyesi ve GPOT Direktörü Prof. Dr. Mensur Akgün, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gencer Özcan ve SETA Dış Politika Direktörü  Prof. Dr. Talip Küçükcan katıldı.

Powered by Openmedia