“Eksiyirmidört” yayın hayatına başladı

BİLGİ Medya & iletişim Sistemleri Programı’nın iki aylık süreli yayını “Eksiyirmidört” dergisi çıktı.

Çoğunluğu İletişim Fakültesi öğrencilerden oluşan bir grup gencin mesele edindikleri konuları yazıya döktüğü derginin ilk sayısında “Biz Kimiz?” ve “Ne Yapmaya Çalışıyoruz?” sorularına cevap veriliyor. Medya & iletişim Sistemleri Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan’nın Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nü üstlendiği derginin ilk sayısının göze çarpan yazıları arasında “vicdani red”, “hadım yasası” ve “apaçi kültürü” yer alıyor. Müzik, spor, kültür-sanat gibi konulara da değinen “Eksiyirmidört” dergisi ücretsiz olarak okuyucuya ulaşıyor. İki ayda bir çıkacak olan dergi yeni konularıyla yayın hayatına devam edecek.

Powered by Openmedia