30 Şebeke Katılımcısı Eğitime Katıldı!

BİLGİ’nin ‘Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi’ ve ‘Gençlik Çalışmaları Birimi’nin ortaklığı ile yürütülen ve AB tarafından desteklenen ‘Şebeke: Gençlerin Katılım Projesi’ bilgiyi üretmek ve bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktı.

‘Şebeke: Gençlerin Katılım Projesi’, 7-11 Kasım 2012 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen ‘Şebeke’ katılımcıları ile 4 gün süren yüz yüze eğitim yaptı. 27 örgütten 18-40 yaş aralığında 30 katılımcı bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından katılımcılar 5 ay boyunca uzaktan eğitim programını takip edecekler. 11 bölümden oluşan uzaktan eğitim programında yurttaşlık, katılım, örgüt içi demokrasi, savunuculuk gibi kavramlar tartışılacak. 5 aylık sürenin sonunda programı tamamlayan katılımcılar İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından sertifika alacaklar. Projenin temel hedefi, hak temelli örgütlerde çalışan gençlerin aktif yurttaşlık temelinde güçlendirilmesini sağlamak, kamusal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemek.

Powered by Openmedia