PROF. DR. İLTER TURAN (1998-2001)

Kurumlaşmaya çok değer veren Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektörlük yaptığı süre boyunca kurum işlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kurallar manzumesinin geliştirilmesini bu sürecin en önemli aşaması olarak gördüğünden, üniversitenin birçok alandaki faaliyetini kurallar temeline oturtan yönetmelikleri bizzat kendisi kaleme aldı.

Daha önce kaleme alınmış olanları da gözden geçirerek ve ihtiyaca göre yenileyerek mevcut eksiklikleri gidermek adına çalışmalar yaptı. Göreve geldiğinde henüz iki yılını tamamlamış olan üniversitenin düzenli işleyen bir kurum olması için gayret gösteren Turan, ikinci olarak da özellikle idari kadronun ve hizmet kadrosunun BİLGİ için taşıdığı değeri hem çalışanların kendilerine hem de öğretim kadrosuna aktarmaya özen gösterdi.

Prof. Dr. İlter Turan’ın rektörlük yaptığı dönemde BİLGİ’nin öğrenci mevcudu 3700’den 8000’e çıktı. BİLGİ, Dolapdere yerleşkesini okulun tesisleri arasına katarak fiziki olarak da büyüdü. Yine aynı dönemde Türkiye’de ilk defa internet ağırlıklı MBA programı geliştirildi ve bu sayede oluşturulan hukuki düzenleme, YÖK’ün bu alandaki düzenlemesinin temelini teşkil etti. Aynı zamanda okul kütüphanesinin mevcudunda da hissedilir artış sağlandı.

“İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye’de özgür düşüncenin egemen olduğu, idarenin öğretim üyesi ve öğrencilerin düşünce ve ifade özgürlüklerine sınırsız saygı gösterdiği bir kurumdur. Böyle bir kurumun rektörlüğünü yapmış olmakla gurur duyuyorum” diyen Prof. Dr. İlter Turan, rektörlük görevi süresince yaptığı tüm çalışmalarda yardımcıları Prof. Dr. Lale Duruiz ve Prof. Dr. Şule Kut’un, Mütevelli Heyeti’nin, idari kadro çalışanlarının ve tüm akademisyenlerin katkılarının da büyük olduğunu belirtiyor.

PROF. DR. İLTER TURAN KİMDİR?

1941 yılında İstanbul’da doğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İlter Turan, 1998-2001 arasında üniversitenin rektörlüğünü yaptı. Daha önce Koç (1993-1998) ve İstanbul (1964-1993) üniversitelerinde çalıştı, muhtelif Amerikan ve İngiliz üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 2000-2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği’nin başkanlığını, Uluslararası Siyasi İlimler Derneği’nin başkan yardımcılığını ve 2009 Dünya Kongresi program başkanlığını yürüttü. Bugün Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın yanı sıra bir dizi vakıf ve şirketin yönetiminde görev alan Prof. Dr. İlter Turan aynı zamanda Dünya Gazetesi’nde yazar olarak yer alıyor.

 

 

Powered by Openmedia