Aileyi koruyacak kanun kimi koruyor?

“Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları” adlı araştırmanın bulguları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Mahkemesi hâkimlerinin, savcıların ve avukatların 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’u nasıl algıladıklarını anlamaya yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırma bulgularını bir kitap halinde yayınladı. Araştırmanın bulguları 17 Kasım Perşembe günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ardından Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ele alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yasa tasarısının son halini paylaştığı panelde, kadın örgütleri adına Avukat Habibe Yılmaz Kayar da kadın örgütlerinin söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Powered by Openmedia