Arap Körfezinde Yeni Ulusların Markalaşması

28 Kasım’da BİLGİ’nin Santral Kampüsü’nde Kavim Modernliği: ‘Arap Körfezinde Yeni Ulusların Markalaşması’ adlı bir etkinlik yapıldı. Etkinliğin konuşmacısı, Duke Üniversitesi’nden Miriam Cooke idi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte Miriam Cooke özetle şu tespitlerde bulundu: “Son 15 yılda kavim fikri birçok Orta Doğu ülkesinde önem kazandı. Arap Körfezi ülkelerine odaklanan bu konuşmada kavim ve modernliğin birleşerek nasıl milli bir markaya dönüştüğünden söz edeceğim. Bu markalaşma yapısal, performatif ve bilişsel alanlara, geleneksel ve yenilikçi mimariye, yeni kavimsel sporlara, giyim kuşam ve dile, özellikle de yeni Bedevi şiir yarışmalarına damgasını vurmuş bulunuyor. Kavim 21. yüzyılın tekdüze küresel anonimliğine karşı yeni bir aristokrat kimliğinin kuruluşuna işaret ediyor”

Powered by Openmedia