Avrupalılık bilinci eğitimleri

AB Enstitüsü, Beyoğlu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 9. sınıf öğrencilerine, Avrupalılık bilincinin yükseltilmesi amacıyla atölye tarzında eğitimler düzenliyor.

“Avrupa Gemisi” başlıklı bu proje ile Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde sohbet şeklinde verilecek olan eğitimlerde, Beyoğlu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 20 okuldaki 9. sınıf öğrencilerinin Avrupalılık üzerine düşünmeleri amaçlanıyor. Avrupalılık, çokkültürlülük ve Avrupa vatandaşlığından doğan hak ve yükümlülüklerin anlatıldığı eğitimlerle, aynca gençlerin yaşadıkları sokak, kent, ülke ile bağlantılı ancak çok daha büyük bir bütünün parçası olduklarını kavramaları, bunun getirdiği hak ve sorumluluk bilincini edinmeleri de amaçlanıyor. Eğitim sonunda ise Avrupalılık bilincinin artması, öğrencilerin hoşgörü, birlikte var olma, eşitlik, demokrasi gibi kavramları içselleştirmesine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Powered by Openmedia