Ayrımcı söylem ve sosyal medya paneli

Santralistanbul Kampüsü’nde, 26 Ekim tarihinde “Ayrımcı Söylem ve Sosyal Medya” adlı bir panel düzenlendi. Panel’in moderatörlüğünü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart yaptı.

İfade özgürlüğü ve göç, toplumsal cinsiyet, küresel iklim değişikliği gibi alanların medyadaki temsili üzerine çalışan Prof. Elisabeth Eide ile insan hakları, katılım ve demokrasi alanlarında eğitmenlik ve danışmanlık yapan, No Hate Speech Movement kapsamında Avrupa Konseyi’nde online topluluk yöneticisi László Földi’nin  konuşmacı olarak katıldığı “Ayrımcı Söylem ve Sosyal Medya” paneli, www.hrantdink.org sitesinden Türkçe ve İngilizce olarak canlı yayınlandı. Canlı yayın esnasında https://twitter.com/NefretSoylemi ve https://www.facebook.com/medyadanefretsoylemi adreslerinden konuşmacılara soru yöneltildi.

Powered by Openmedia