Ayrımcılık raporları açıklandı

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetiminde bağımsız araştırmacılar tarafından hazırlanan, İzleme Raporları 28 Şubat tarihinde açıklandı.

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülen “Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi” çerçevesinde hazırlanan ve Ocak-Haziran 2010 dönemini kapsayan ayrımcılık izleme raporlarının sunumu, basın mensupları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılımıyla Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti. Raporlarda ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde ayrımcılık vakaları incelendi.

Powered by Openmedia