“Bağımlılık” konusu masaya yatırıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik danışmanlık Birimi, 1 Mart tarihinde Kuştepe Kampüsü’nde, “Bağımlılık” konusunu farklı bakış açılarından incelemek amacıyla bir seminer düzenledi.

Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi (BATEM) Psikodrama Yöneticisi Meral Arık’ın konuşmacı olduğu seminerde, yaşam boyu süren bir hastalıktan korunabilmek için “bilgi” sahibi olmanın önemli bir güç kazandırabileceği düşüncesiyle, yanlış inançların sorgulanması ve yerine geliştirilebilecek doğru bilgilerin tartışılması amaçlandı. Yanlış inançlar olarak; “Ben bağımlı olmam”, “Sadece kimyasallar bağımlılık yapar; esrar ottur, zararı yoktur”, “Bir kereden bir şey olmaz”, “Herkes kullanıyor, istenirse bırakılır” ve “İradesi zayıf olanlar bağımlı olur” konularına değinildi. Doğru bilgiler olarak ise; “Herkes bağımlı olabilir”, “Uyuşturucu/ uyarıcı maddeler doğal ve sentetik olarak ayrılır. Esrar gibi doğal psikoaktif maddeler de kimyasal madde içerir”, “Bağımlılık bir süreçtir ve deneme ile başlar”, “Kimse bağımlı olmak için madde kullanmaya başlamaz” ve “Madde kullanımı herkes için bir tehdit oluşturur” konuları ele alındı.

Powered by Openmedia