Bahar Şahin Fırat’tan eğitimde kimlik raporu

Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Bahar Şahin Fırat ve ekibinin “Eğitim Sürecinde Kimlik, Çatışma ve Barışa Dair Algı ve Deneyimler” başlıklı raporu Tarih Vakfı tarafından yayınlandı.

Rapor, Tarih Vakfı tarafından Şubat 2009-Temmuz 2010 arasında yürütülen, “Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü” Projesi kapsamında yayımlandı. Ekim ayında  20 ilde 121 kişiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilerek, bir buçuk yılda hazırlan raporu “Burada Benden Bir Şey Yok mu Öğretmenim? Eğitim Sürecinde Kimlik, Çatışma ve Barışa Dair Algı ve Deneyimler” adını taşıyor.

Powered by Openmedia