Balkan tarihi masaya yatırıldı

Balkanlardaki birçok milletin tarih yazımını yeniden değerlendirmek için Tarih Atölyesi tarafından düzenlenen söyleşiler 2-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

“Balkan Tarih Yazımında Ortak Sorunlar ve Yeni Gelişmeler I: Uyanış/Rönesans Söyleminin Karşılaştırmalı Eleştirisine Doğru” başlıklı toplantı İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü ile IFEA (İstanbul) ve CETOBAC CNRS-EHESS (Paris) tarafından ortaklaşa düzenlendi. Programa Vangelis Kechtriotis, Bojan Aleksov (Sırbistan), Nathalie Clayer, Artan Puto (Arnavutluk), Maciej Czerwinski (Polanya), Fikret Adanır, Alexander Vezenkov (Bulgaristan), Rigels Halili (Arnavutluk), Nikos Sigalas, Falma Fshazi, Lambros Baltsiotis (Yunanistan), Bülent Bilmez, Armanda Kodra-Hysa (Arnavutluk), Enis Sulstarova (Arnavutluk) gibi Balkanların her bölgesinden birçok tarihçi katıldı.

Powered by Openmedia