Başka bir medya hakkımız!

BİLGİ akademisyenleri, “defnedevrimi” imzacıları ve gazeteciler “Dil İnsanı Konuşur/ Medya Dili, Ne Değişmeli?” Konferansı’nda bir araya geldi.

“Her şey değişirken, niçin basın kıpırdamıyor? Niçin hep aynı infazları, ezberleri, dil tiklerini, aşağılamaları, kavram yoksunluğunu ve bir modernist feodalizmi inatla her nesilde önümüze sürüyor? Niçin demokratikleşemiyor? Basın, toplumun ve dünyanın hep gerisinde, bizleri hırpalama hakkını kimden ve nereden alıyor?” Bu sorularla sosyal medyada başlayan ve iki ay içinde 8 bin’in üzerinde imzacıya ulaşan “defnedevrimi hareketi” imzacılarının konuşmalarıyla başlayan etkinlik, “Dil İnsanı Konuşur / Medya Dili, Ne Değişmeli?” Konferansı ile devam etti. 1 Haziran tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde Vivet Kanetti’nin moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aslı Tunç ve Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart ile Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Ökten konuşmacı olarak katıldı.

Powered by Openmedia