BİLGİ’de şebeke var!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından, Gençlik Çalışmaları Birimi’nin ortaklığı ile yürütülen ‘Şebeke’ bilgiyi üretmek ve bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, gençlerin aktif olarak rol aldıkları hak temelli sivil toplum örgütlerinin kamusal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Şebeke, ‘Gençlerin Katılımı Projesi’ kapsamında Kasım 2012- Mayıs 2013 tarihleri arasında uzaktan eğitim programı gerçekleştirecek. Programa 30 aktif katılımcı ve 10 izleyici katılımcı kabul edilecek. İzleyici katılımcılar programın uzaktan öğrenim platformuna erişebiliyor ve eğitimi takip edebiliyor olacak.

Powered by Openmedia