Bilgi’den kadın hakları için kitap

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama” başlıklı kitap yayımlandı.

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Gökçeçiçek Ayata ve Sevinç Eryılmaz Dilek ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder tarafından derlenen ve yine Merkez’den Burcu Yeşiladalı tarafından editörlüğü yapılan kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finansal olarak desteklenen “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlandı.

9 Temmuz tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtılan kitapta, kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar şu başlıklar altında derlendi: Temel belgeler; ayrımcılık yasağının kapsamı; kadınlara karşı şiddet; insancıl hukuk bağlamında kadınlara yönelik cinsel şiddet; kölelik, kadın ticareti ve fahişeliğin önlenmesi; özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve eşlerin eşit hakları; siyasi haklar; sağlık hakkı; eğitim hakkı; çalışma hakkı ve engelli kadınlar.

Powered by Openmedia