BİLGİ-GÖÇ, Türk Edebiyatı’nın güçlü kalemleri ağırladı

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-GÖÇ), 11 Aralık tarihinde “Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat” başlığıyla bir düşünme toplantısı düzenledi.

Göç olgusunu sosyal bilimlerin sunduğu yöntemlerin dışında araçlar, yaklaşımlarla anlamlandırmak, anlamak üzere edebiyatın olanaklarının ele alındığı toplantı, Türkiye edebiyatına göç perspektifinden genel bir bakış ile başladı.

Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat: Genel Bir Değerlendirme adını taşıyan ilk oturumda Turhan Günay, Erol Köroğlu ve Ömer Türkeş konuşmacı, Pınar Uyan Semerci moderatör olarak yer aldılar. Osmanlı’nın son döneminden yola çıkarak göç ve göçle ilintili konuları ele alan eserlerin tematik bir tasnifi verildi. Edebiyatın işlevi üzerinde duran konuşmacılar edebi eserlerin kurmaca ve benzetmelerin sağladığı güç ile tarihi olayların kamuoyunda değerlendirilmesi için yeni yaklaşımlar, olanaklar sunduğunu belirttiler.

Powered by Openmedia