BİLGİ HABER ARALIK SPOT SPOT

Ekonomi Bölüm’nün “Yoğunlaştırılmış Ders: Ekonometri İçin Spektral ve Dalga Methodları” başlıklı semineri Simon Fraser Üniversitesi’nden Ramazan Gencay’ın katılımıyla 27-28 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleşti.

Bilgi Sahnesi, tek perdelik Hiç Niyetim Yoktu adlı oyunlarını 2 ve 24 Kasım tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde sergilediler. Oyun Fatih Özgüven’in aynı adlı, Avrupa Hikayeleri olarak da adlandırılan hikaye kitabındaki dört hikayeden oluşmakta.

Ekonomi Bölümü’nün “Temel Bireysel Değerler Kullanarak Sendika Üyeliği Teorilerinin Test Edilmesi” başlıklı semineri İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Başlevent’in katılımıyla 5 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Küresel ve Yerel Düşünce Derneği’nin Heinrich Böll Vakfı ile ortaklaşa düzenledikleri “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası” başlıklı semimner 6 Kasım tarihinde gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ara sınavlar (midterm) 6 – 28 Kasım tarihleri arasında tamamlandı.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nın “Güncel Seçimlerde Oy Verme Davranışının Sonuçlarının Modellenmesi” başlıklı semineri Virginia Teknik Üniversitesi’nden Nicolaus Tidemann’ın katılımıyla 8 Kasım tarihinde düzenlendi.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın “Global Diversity Management” başlıklı semineri Prof. Dr. Mustafa Özbilgin’in katılımıyla 8 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) 2010 Salı Seminerleri Dizisi’nin ikincisi “Kişilik Bozukluklarıyla Duygudurum Bozuklukları Arasındaki İlişki” başlığında Psikiyatr Doç. Dr. Timuçin Oral’ın katılımıyla 9 Kasım tarihinde gerçekleşti.

“Dijital Çağda E-Girişimcilik” Konferansı 10 Kasım tarihinde Santral Kampüsü’nde gerçekleşti.

Ekonomi Bölümü’nün Uzun Vadeli Denge Fiyatı Hedeflemesi başlıklı semineri Brunel Üniversitesi’nden John Hunter’ın katılımıyla 10 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Ekonomi Bölümü’nün “Sıralı Raiffa Çözümünün Aksiyomatizasyonu” başlıklı semineri 10 Kasım tarihinde Bielefeld Üniversitesi’nden Walter Trockel’ın katılımıyla gerçekleşti.

Tiyatro oyunu Martı, 12 Kasım tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde sahnelendi.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) 2010 Salı Seminerleri Dizisi’nin üçüncüsü “Kadın ve Depresyon” başlığında Psikiyatr Doç. Dr. Peykan Gökalp’in katılımıyla 23 Kasım günü gerçekleşti.

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi’nin 35. Toplantısı “Türk Mahkemeleri ve OHIM tarafından tasarım hukuku alanında verilen kararlar ve ihtiyati tedbir uygulaması” başlığında ve Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi Serdar Arıkan, OHIM Tasarım Dairesi Hukuk Müşavirliği Başkanı Martin Schlötelburg ve Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Hakimi Konrad Retzer’in katılımıyla 24 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nın “Pazarlıkta Bilgi, Belirsizlik ve Öznel Yetkiler” başlıklı semineri Bilkent Üniversitesi’nden Emin Karagözoğlu’nun katılımıyla 26 Kasım tarihinde gerçekleşti.

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle kurulan Tarlabaşı Çocuk Orkestrası, 28 Kasım’da Dolapdere Kampüsü’nde, Türk Sanat Müziği ağırlıklı repertuarlarından oluşan ilk konserini verdi. 5 Aralık’ta Muammer Karaca Tiyatrosu ve 9 Aralık’ta Kadıköy Anadolu Lisesi’nde sahne alacak grup 19 Aralık’ta tekrar  Bilgi sahnesinde olacak.

Ekonomi Bölümü’nün “Yapısal Eşik Regresyonu” başlıklı semineri Guelph Üniversitesi’nden Thanasis Stengos’un katılımıyla 29 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) 2010 Salı Seminerleri Dizisi’nin dördüncüsü “Kendine Zarar Vermenin Psikodinamikleri” başlığında Psikiyatr Prof. Dr. Mine Özmen’in katılımıyla 30 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı 2010-2011 bahar dönemi değişim programları başvuruları 3 Aralık 2010 tarihine kadar uzatıldı. Başvurular Laureate Ofisi’ne yapılabilir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) 2010 Salı Seminerleri Dizisi’nin altıncısı “Nöropsikanaliz” başlığında Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Hakan Atalay’ın katılımıyla 14 Aralık tarihinde saat 10:00’da Santral Kampüsü E2-304 nolu sınıfta gerçekleşecek.

Powered by Openmedia