BİLGİ HABER TEMMUZ 2010 SPOT SPOT

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi’nin 2009-2010 akademik yılındaki son toplantısının başlığı “Rekabet Hukuku Uygulamasına Konu Olması Yönüyle Fikri Mülkiyetin Özellikleri: Fikri Mülkiyet Hukuku ile Rekabet Hukuku Arasındaki İlişki” idi. Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ateş’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik 2 Haziran tarihinde düzenlendi.

Çocuk Çalışmaları Birimi, Doğa Derneği ile birlikte ING Bank’ın da desteğiyle 5 Haziran tarihinde santralistanbul’da Dünya Çevre Günü Şenliği düzenledi. Şenliğe gelen çocuklar hem eğlendiler hem de çevre bilincini artıracak aktivitelere katıldılar.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği” başlıklı paneli Deniz Duruiz ve Deniz Pelek’in katılımlarıyla 9 Haziran tarihinde gerçekleşti.

Hukuk Fakültesi’nin Avrupa Sözleşme Hukuku Derneği ile birlikte düzenlediği “Sözleşmenin Riskleri: Finansal Kriz, Finansal Hizmetler ve Avrupa Sözleşme Hukuku” başlıklı kanferasnlar 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi / Kültür Yönetimi / Sanat Yönetimi son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi sunumu “İnşa Ediyoruz” etkinliği 18 Haziran tarihinde Santral Kampüsü’nde düzenlendi.

Toplumsal Barış için Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Sempozyumu 19–20 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nın “İzdivaç ve Ev Arkadaşı Piyasalarında Rekabet ve Kaynak Duyarlılığı” başlıklı semineri Lozan Üniversitesi’nden Bettina Klaus’un katılımıyla 22 Haziran tarihinde gerçekleşti.

Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Hâkim Durumun Kötuye Kullanılması: Sorunlar ve Çözum Önerileri” başlıklı konferans 22 Haziran tarihinde rekabet hukuku konusunda uzman birçok akademisyen, yönetici ve uzmanın katılımıyla gerçekleşti.

Felsefe, Sanat ve Politika üzerine Deleuze ve Guattari Konferansları alt başlığı ile sunulan REZONANS(lar) 8-10 Temmuz tarihlerinde Santral Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Powered by Openmedia