Collnet 2011 BİLGİ’de gerçekleşecek

Yedinci Uluslararası Webometrik, Informetrik ve Bilimmetrik (WIS) Konferansı ve 12. COLLNET Toplantısı 20-23 Eylül 2011 tarihlerinde BİLGİ’nin evsahipliğinde Santral Kampüsü’nde gerçekleşecek.Bilim ve teknoloji arasındaki iletişim ve işbirlikleri, bilim politikaları, bilim biliminin niceliksel yönleri, niceliksel ve niteliksel yaklaşımların bilimsel pratiklerde birleşimleri ve entegrasyonları gibi geniş bir çerçevede odağı olan COLLNET 2011 Konferansı dünyanın dört bir yanından bilimadamlarını bir araya getirecek.

Konferans bilimsel araştırma ve pratiklerlerde ispat tabanlı ve bilgilendirilmiş bilgiye katkıda bulunmayı amaçlayarak gelecekteki kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma ve inovasyon politikaları yapım süreçlerine girdi sağlamayı amaçlıyor.

Elsevier’in sponsorluğunu üstlendiği konferans; TÜBİTAK ULAKBİM ve Thomson Reuters’ın katkıları gerçekleştirilecek.

Powered by Openmedia