Ders Kitaplarında Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin (SEÇBİR) “Ders Kitaplarında Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet: İyileşmeler, Problemler, Öneriler” başlıklı seminer 21 Şubat tarihinde gerçekleşti.

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (SEÇBİR), Eylül 2011’den bu yana yürüttüğü Ders Kitapları İzleme Projesi’nin, militarizm ve toplumsal cinsiyet konulu bulgularını katılımcılarla paylaştı. Bu Proje’de 1-7. sınıflar seviyesinde okutulan, MEB ve özel yayınevlerine ait tüm Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler kitapları ve 2012 yılında okutulmaya başlanan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi kitabı, SEÇBİR uzmanları ve Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan araştırmacılar tarafından niteliksel yöntemle incelenmiş; MEB ve özel yayınevlerinin konuları ele alışı ve konuların farklı seviyelere yansıyış biçimi karşılaştırılmıştı. Seminerde görseller eşliğinde ders kitaplarındaki problemler yanında iyileşmelerden söz edilecek ve öneriler tartışmaya açıldı. SEÇBİR ders kitabı izleme grubu, Ayşe Alan, Gonca Aşık, Kenan Çayır, Melike Ergün, Tuğçe Karagöz, Muhsine Önal, Ayşegül Sağcan, Elif Sağır’dan oluşuyor.

Powered by Openmedia