Dil eğitim uzmanları BİLGİ’de bir araya geldi

Dil eğitim alanında yaşanan yenilikler ve kalıcı öğrenme teknikleri, 11 Mayıs tarihinde santralistanbul Kampüsü’nde uluslararası uzmanlarla ele alındı.

İstanbul BİLGİ Üniversitesi İngilizce Dil Programları, Cambridge University Press ve Laureate International Universities işbirliğiyle “Değişen trendler değişmeyen prensipler: Dil öğretiminde öğrenme dinamikleri” eğitim konferansı düzenledi. Konferansla İstanbul Bilgi Üniversitesi gençlerin iyi İngilizce bilen bireyler olarak yetişmesinde etkili olan tüm birimlerin temsilcilerini bir araya getirmeyi, bu ortak amaç için işbirliği yaratmayı amaçladı.

Dil eğitim alanında yeniliklerin, gelişen teknolojinin, öğrenme tekniklerinin ve kalıcı ilkelerin ele alındığı konferansa alanlarında uluslararası başarıya sahip konuşmacılar katıldı. The British Council adına London King’s College’dan ünlü dilbilimci Prof. Guy Cook, dil öğretiminde ana dil kullanımının yerini ele alan son araştırmaları katılımcılarla paylaştı.

Powered by Openmedia