Dünyaca ünlü düşünürlerden iktidar kavramı

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” olarak yer alan Bilgi Eğitim, Bireysel Eğitim Programı’na Felsefe Okulu’yla devam ediyor.

Ferda Keskin koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Felsefe Okulu, 9 Mart-27 Nisan tarihleri arasında sekiz hafta boyunca “Siyaset, Bilgi, İktidar” üst başlığı etrafında iktidar kavramını irdeleyecek. “Antik Yunan’da Praxis”, “Toplumsal Sözleşme, Norm ve Yasa”, “Kant’ta Kozmopolitizmin Siyaseti”, “Hegel ve Modern Siyasetin Sınırları”, “Marx, Anti-Hümanizm ve Devrim”, “Eleştirel Teori ve Özgürlük Siyaseti”, “Heidegger ve Totalitaryanizm”in yanı sıra “Foucault’da Bilgi, İktidar ve Etik” başlıklı konular, Kaan Atalay, Ömer Albayrak ve Ferda Keskin anlatımlarıyla felsefe tarihinin farklı düşünür ve geleneklerini gözler önüne serecek.

Powered by Openmedia