Düşünce özgürlüğü için 8. buluşma

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Düşünceye Özgürlük Girişimi işbirliğiyle düzenlenen ‘Düşünce Özgürlüğü için 8. İstanbul Buluşması’ 9 Haziran tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Buluşmanın açılış konuşmalarını PEN International  (Uluslararası Yazarlar Birliği)  2. Başkanı Eugene Schoulgin, IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) temsilcisi William Nygaard, Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Türkiye raportörü Emma Sinclair Webb ve Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) Türkiye raportörü Andrew Gardner yaptı. Açılışta, Türkiye’de ifade özgürlüğü için, dünyanın dört köşesindeki yazar, yayıncı ve basın örgütlerinin imzalarını taşıyan ortak mesajın metni ve imzalayan kurumların listesi de açıklandı. Bunu, her biri ifade özgürlüğü ile ilgili farklı bir alanı ilgilendiren forumlar izledi. Her forum öncesinde o konu ile ilgili tanıklar (sözden yazıya, tiyatrodan müziğe, Bendirden poşuya kadar) kürsüye çıkarak tanıklık etti. Tanıklar arasında gazeteci Ahmet Şık, Nedim Şener, Evrim Kepenek, yayıncı Ragıp Zarakolu, Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Grup Yorum elemanları ve vicdani red’ci Davut Erkan da yer aldı.

Powered by Openmedia