Eğitimde çiftdillilik tartışıldı

BİLGİ Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin Düzenlediği “Eğitimde Çiftdillilik: Batı Trakya ve Diyarbakır Deneyimleri” adlı panel 9 Mayıs tarihinde Santral Kampüsü’nde gerçekleşti.

Müge Ayan Ceyhan, Şerif Derince ve Herkül Millas’ın konuşmacı oldukları panelde; Ceyhan “Eğitimde Çiftdillilik: Sosyolojik, Eğitimsel, Dilbilimsel Perspektifler” konusuna değinirken, Derince Türkiye’de anadilin kullanılmaması ve Kürt öğrencilerinin deneyiminden bahsetti. Son olarak Herkül Millas’ın “Batı Trakya Deneyimi: Anadil mi, Etnik dil mi?” sorusuna açıklık getirdi.

Powered by Openmedia