İklim Değişikliği Paneli 6 Şubat’ta

BİLGİ’de 6 Şubat tarihinde Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu’nda ‘Durban Sonrası İklim Stratejileri ve Özel Sektör’ adlı panel düzenleniyor.

Güney Afrika’nın Durban şehrinde yapılan 17. Taraflar Konferansı iklim müzakerelerinde bağlayıcılığı olan ve bütün ulusların katıldığı bir iklim politikası geliştirememesi nedeniyle düzenlenen panelin amacı; Durban sonrası iklim stratejilerinde özel sektörün kırılganlığını, neler yapabileceğini ve hangi alanlarda öncülük edebileceğini tartışmak. Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem’in (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü) moderatörlüğünde yapılacak panele;
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi), Nilüfer Oral (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi; Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı ve İklim Müzakerecisi), Gediz Kaya (GAIA Carbon Finance, Yönetici Ortak), Lale Çapalov (Mavi Consultants, Yönetici Ortak) ve Fatih Tokatlı (TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Bölüm Sorumlusu) konuşmacı olarak katılacak.

Powered by Openmedia