İklim değişikliği; türkiye’den örnekler paneli

‘İklim Değişikliği Politika Enstrümanları için Kamu Tercihleri: Türkiye’den Örnekler’ paneli, 20 Eylül tarihinde Santral Kampüsü, Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda yapıldı.

Gediz Kaya (GAIA Carbon Finance, Yönetici Ortak), Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (BİLGİ Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü), Yrd. Doç. Dr. Z. Eylem Gevrek’in (Konstanz Üniversitesi, Almanya) konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. İpek Özkal Sanver (BİLGİ Ekonomi Bölüm Başkanı) yaptı. 17. Taraflar Konferansı, 2020 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin de sera gazı emisyonlarında indirime gitmek için yükümlülük almaları gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından finanse edilen ve Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projenin amacı, iklim politikası araçlarına yönelik kamuoyu tercihlerini belirlemek. 16 ilde bin 250 kişiyle yapılan ve tercih deneyleri yöntemi kullanılarak elde edilen projenin sonuçlarının paylaşıldığı panelde ayrıca, GAIA Carbon Finance tarafından gönüllü olarak hesaplanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin karbon ayak izine ilişkin sonuçlar da değerlendirildi.

Powered by Openmedia