Joyturk Akustik dersinde Yeni Türkü konseri

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nün TVJ 488-Joyturk Akustik dersi kapsamında 22 Mayıs’ta Yeni Türkü konseri yapıldı.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünün TVJ 488-Joyturk Akustik dersi kapsamında, her hafta akustik konser vermek üzere bir konuk sanatçı geliyor. BİLGİ öğrencileri, 30 dinleyicisi olan konserin her aşamasında (konuk ağırlama, stüdyo düzeni sağlama, ses ve görüntü kaydı alma vb.) yer alarak gerçek bir program çekimini pratikte uygulamış oluyorlar. Görüntüler ve ses kaydı hem BİLGİ’nin hem Joyturk’ün tüm mecralarında yayınlanıyor. Joyturk Akustik dersi kapsamında, 15 Mayıs tarihinde yine aynı koşullarda ve aynı yerde yapılan derste, Gökhan Türkmen bir konser vererek, öğrencilerle buluşmuştu.

Powered by Openmedia