Joyturk Akustik’in konuğu “Gece Yolcuları” oldu

Joyturk Akustik dersinin 26 Mart haftasındaki konuğu, “Gece Yolcuları” adlı müzik grubu oldu. Grup, Santralistanbul Kampüsü’nde E1-Televizyon Stüdyosu’nda bir konser verdi.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı’nın “TVJ 488-Joyturk Akustik” dersi kapsamında, her hafta akustik konser vermek üzere bir konuk sanatçı geliyor. BİLGİ öğrencileri, 30 dinleyicisi olan konserin her aşamasında (konuk ağırlama, stüdyo düzeni sağlama, ses ve görüntü kaydı alma vb.) yer alarak gerçek bir program çekimini pratikte uygulamış oluyor. Görüntüler ve ses kaydı hem BİLGİ’nin hem Joyturk’ün tüm mecralarında yayınlanıyor.

Powered by Openmedia