Kent mimarisine genç çözümler

Mimarlık Programı ile Marshall Boya işbirliğiyle hayata geçen ve dört yıl sürmesi öngörülen “BİLGİ’de Marshall: Kent Mimarisine Genç Çözümler” başlıklı çalışmanın ilk sonuçları 17 Şubat’ta açılan “2009-2010 Güz Yarıyılı Atölye Projeleri” sergisi ile paylaşılıyor.

İstanbul’un ve mimarlığın güncel konularına odaklanan ve kentsel dönüşüm süreçlerine çözüme yönelik yaklaşımlar getirilmesini amaçlayan sergi, Mimarlık Programı’nda 2009-2010 akademik yılı güz döneminde Selçuk Avcı, Cem Çelik, Can Çinici, Tansel Korkmaz, Mehmet Kütükçüoğlu ve Murat Tabanlıoğlu gibi önemli mimarların beş farklı konuda atölyelerinde ürettikleri projelerden oluşuyor.

İstanbul’un beş farklı bölgesine odaklanan “2009-2010 Güz Yarıyılı Atölye Projeleri” sergisi, Marmaray projesiyle kilit bir rol üstlenecek ve arkeolojik bir park haline gelecek olan Yenikapı bölgesi, Asya yakası ulaşımının kilit noktası haline gelecek olan Haydarpaşa Garı ve çevresinin yanı sıra İstanbul’un liman ve ticaret merkezi olan Sirkeci’ye kültürel işlev aşısının yapılması, Şişli meydanına bir aylaklık mekânı olarak çağdaş kütüphane programlarının yüklenmesi ve Santral Kampüsü’ne ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı müdahale konularını ele alıyor. Sergi 15 Nisan’a kadar Santral Kampüsü E3 Binası’nda ziyarete açık olacak. Marshall’ın desteğiyle gerçekleştirilen atölye projeleri sergisinin ikincisi ise Nisan ayı sonunda ziyaretçileriyle buluşacak.

Powered by Openmedia