Küresel eğitimde lider olun!

‘Proje Yöneticileri’ seçimini başlatan olan İstanbul Bilgi Üniversitesi şimdi de Dünya Gençleri Kampüs Takımı’nı tamamlamak üzere ‘Proje Elçileri’ni arıyor.

Dünya Gençleri Projesi (OWYP), “Proje Elçileri” olarak adlandırılan üniversite öğrencilerini, lise sınıflarında kültürlerarası bir etkileşim programını yürütmek üzere görevlendiriyor. “Proje Elçileri” olarak seçilen BİLGİ öğrencileri, benzersiz bir eğitim programına katılacak ve kültürlerarası anlayışı geliştiren bir müfredat yoluyla gençleri, ülkelerin ve kişilerin giderek daha fazla birbirine bağlandığı dünyada lider olmaya ve toplumsal sorunlara çözüm aramaya hazırlayacak. OWYP dinamik ve modern bir eğitim programı ve güncel teknolojiden yararlanarak, kültürler arası etkileşimi lise sınıflarına getirmeyi hedefliyor.

Powered by Openmedia