Kütüphanelerin geleceği BİLGİ’de tartışıldı

BİLGİ Kütüphane ve e-Kaynaklar, 31 Mart tarihinde “Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı, Kütüphaneler ve Gelecek” başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ÜNAK-Hukuk Kütüphanecileri Platformu işbirliği ile 47. Kütüphane haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen panelde yeni hazırlanan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nda uluslararası uyum açısından önerilen çeşitli maddeler ve bu durumdan en fazla etkilenen kurumlardan biri olan kütüphaneler ile ilgili düzenlemelerden bahsedilerek, geleceğe dair çözüm önerileri tartışıldı. BİLGİ Kütüphane ve e- Kaynaklar Direktörü Sami Çukadar modetörlüğünde gerçekleşen panelde, Kütüphane ve e- Kaynaklar’dan Kerem Kahvecioğlu, BİLGİ Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Eda Çataklar, Türkiye Barolar Birliği Kütüphanesi’nden Havva Alkış konuşmacı olarak katıldı.

Powered by Openmedia