Mağdur hakları BİLGİ’de tartışıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı işbirliğiyle “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Korunması” paneli düzenledi.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, mağdur haklarının geliştirilmesi ve korunmasına hizmet edecek bir yasa tasarısı hazırlığı sürdürüyor.

Mağdurlara yönelik destek programları, mağdurların bilgilendirilmesi, sosyal, ekonomik ve psikolojik bakımdan mağdurlara yardım edilmesi amaçlanan “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı”  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 11 Mart 2014 tarihinde düzenlenen  “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Korunması” başlıklı panelde tasarının hazırlık süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak, tasarıdaki konuların temel başlıkları üzerinde duruldu.

 

Powered by Openmedia