Medyanın ‘ötekileştirme’ye katkısı tartışıldı

Hrant Dink Vakfı ve İstanbul BİLGİ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün 12 Ekim tarihinde düzenlediği ‘Ayrımcı Dil ve Medyanın Rolü’ başlıklı bir panelde, medyanın ötekileştirmeye katkısı dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla tartışıldı.

Eleştirel söylem alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Prof. Teun Van Dijk ve medya ve etnik çeşitlilik konusunda uluslararası üne sahip Prof. Charles Husband panele konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Arus Yumul’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, nefret söyleminin sosyal boyutları, nefret söylemi ve politik söylem arasındaki ilişki, medyadaki nefret söyleminin toplumdaki  ‘ötekileştirme’ye katkısı ve ayrımcı söylemle mücadelede medyanın rolünü tartışıldı. Herkesi açık olarak yapılan panel, medyanın bu ‘yıkıcı’ rolden uzaklaşmasının nasıl sağlanabileceğini, bu sorunla uluslararası deneyimlerden de faydalanarak Türkiye bağlamında ne şekilde mücadele edilebileceğini araştırmak amacıyla düzenlendi.

Powered by Openmedia