Mevsimlik işçi göçü iletişim ağı’ndan ‘açık mektup’

İstanbul BİLGİ Üniversitesi’nde Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) iki yıllık çalışmalarının sonuçlarını açıkladığı bir basın toplantısı ve ardından konferans düzenledi.

Türkiye’de özellikle tarımda yaygın şekilde gözlenen mevsimlik gezici tarım işçilerinin sorunları ile ilgili olarak 2010 yılından itibaren çalışmalar yürüten Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) iki yıllık çalışmalarının sonuçlarını, 6 Ekim tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Mütevelli Heyet Odası’nda, bir ‘Açık Mektup’ ile açıkladı. Açık Mektup, TBMM üyelerini, ilgili tüm resmi kurumları, yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütlerini Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri’nin sorunları ile ilgilenmeye, gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve işverenleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti. Ayrıca MİGA’nın, 24 Mart 2010 tarih ve 27531 sayılı ‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’ konulu Başbakanlık genelgesi ve 20 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili değerlendirmeleri de basın toplantısında ele alındı.

Powered by Openmedia