Mevsimlik isçilerle çile yolculuğu

Yaz aylarında doğudan batıya yolculuğa çıkan mevsimlik işçilerin yaşadığı ayrımcılık, yoksulluk ve psikolojik travmaya ilişkin Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Prof. Dr. Neşe Erdilek’in yönetiminde gerçekleştirilecek olan araştırmada mevsimlik işçilerle aynı koşullarda yaşayacak olan akademisyenler, ulaştıklan sonuçları ve önerilerini rapor haline getirerek, devletin ilgili birimlerine sunacak. Mevsimlik tarım işçileri, ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik sorunları, Türkiye’de zorunlu göçün en ağır koşullarını yaşayan kesim olarak yaz aylarında gündeme geliyor. İlkbahardan başlayarak, sonbahara kadar doğuda batıya çileli bir yolculuğa çıkan tarım işçilerinin sorunları kış aylarında ise unutuluyor.

Powered by Openmedia