Mimarlık Konferansları devam ediyor

BİLGİ Mimarlık Konferansları’nın 2010 yılındaki üçüncüsü “Being on the Move. Urbanization and the Culture of Urban Planning in the USA” başlığıyla 8 Kasım tarihinde Santral Kampüsü’nde gerçekleşti.

BİLGİ-MİMARLIK’ın davetlisi olarak 2008’de verdiği seminerlerle Londra’nın planlama kültürü, şehrin üretimi ve şehir mimarlığını anlatan Prof. Dr. Gerhard Fehl, 8 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen konferanslarda  bu kez Amerika’nın kentleşme tarihini anlattı. “Being on the Move. Urbanization and the Culture of Urban Planning in the USA” üst başlığını taşıyan iki konferansta konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Gerhard Fehl,  ülkenin değişen ekonomik politikalarına bağlı olarak gelişen kentleşme kültürü, “national grid” (ulusal ızgara plan sistemi) ve devlet destekli altyapı projelerine değindi.

Powered by Openmedia