Modern mimarlık seminerleri II

Bilgi Mimarlık’ın VitrA ile ortaklaşa düzenlediği Modern Mimarlık Semierleri’nin ikincisi Jean-Louis Cohen’in katılımıyla 7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Almanya, Rusya, Fransa ve Kuzey Afrika’daki yirminci yüzyılın mimarlık ve şehircilik alanındaki çalışmaları konusunda uzmanlaşan Prof. Jean-Louis Cohen, modernite, mimarlık ve kent konularına odaklanan 3 seminer verdi. İlk iki seminerde, modernizasyon kavramı Barselona örneği üzerinden tartışılırken, yerel yönetim politikalarının üzerinde duruldu. Üçüncü seminer ise, Jean-Louis Cohen’in üzerinde çalıştığı İkinci Dünya Savaşı sırasındaki mimarlığı konu edindi.

Powered by Openmedia