Muhaliflerin gözünden Suriye Krizi

Suriye’de neler oldu, neler oluyor ve neler olacak? Küresel Sorunlar Platformu, Suriye’de çeşitli muhalif grupların ileri gelenleri ile aktivistleri, dünüyle bugünüyle Suriye’de yaşanan krizi konuşmak ve geleceğin Suriye’sini tartışmak için bir araya getirdi. 

Santralistanbul Kampüsü’nde 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilen söyleşinin ilk oturumunun moderatörlüğünü İdris Kardaş yaptı. Bu oturuma, George Sabra (Suriye Ulusal Konseyi eski Başkanı), Abdulbaset Sieda (Suriye Ulusal Konseyi eski Başkanı) ve Halid Hoca (Suriye Muhalif ve Devrimci Ulusal Güçler Koalisyonu (SMDK) Türkiye) konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Koray Kaplıca’nın yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları ise; Diab Serriye (Suriyeli muhalif aktivist), Yilmaz Saeed (Suriyeli Kürt muhalif aktivist) ve Nowar Kasım (Suriyeli Alevi muhalif aktivist) oldu.

Powered by Openmedia