Nasıl bir Anayasa?

Hukuk Fakültesi, Anayasa yapım sürecine katkıda bulunmak üzere, “Çatışmacı Bir Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa” başlıklı iki günlük bir sempozyuma evsahipliği yaptı.

Hukukçular, siyaset bilimciler ve sosyologların biraraya geldiği sempozyum 13-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti. “Nasıl bir Anayasa?” sorusunun tartışmaya açıldığı sempozyumun öncelikli hedefi bir tartışma platformu oluşturmak ve öneriler üretmek. Bir toplumsal sözleşme anlamına gelen yeni Anayasanın yapımında toplumdaki çatışma konularının en çok tartışılması gereken alanlar olduğu düşünülerek, bunlara yoğunlaşan, sempozyum programında hukukçuların yanı sıra sosyoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve sivil toplum oluşumlarının katkılarına da yer verildi.

Powered by Openmedia