Öğrenciler Patrikane’yi ziyaret etti

Uluslararası İlişikiler bölümünün, “Avrupa ve Göç” isimli dersin Jean Monnet Modülü kapsamında gerçekleştirilen Fener Rum Patrikanesi gezisine BİLGİ’li öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Ayhan Kaya ve asistanı Ayşe Tecmen (MA) tarafından yürütülen “Avrupa ve Göç” dersi ve Jean Monnet Modülü kapsamında 7 Mart tarihinde gerçekleşen geziye 50 kişilik bir öğrenci grubu katıldı. Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyareti süresince gruba eşlik eden Patrikhane mensupları öğrencilere Patrikhane’nin tarihi ile ilgili çeşitli bilgiler verdiler. Jean Monnet Modülü olarak AB Komisyonu tarafından fonlanan dersin amacı öğrencileri göç olgusu ve Avrupa ülkelerindeki göç politikaları hakkında bilgilendirmek.

Powered by Openmedia