Örgütsel psikoloji yüksek lisans programı

Psikoloji bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde oluşturulan Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na 15 Eylül tarihine kadar başvurulabilir.

Program, mezunlarına özel sektör, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlarda dahili ve harici danışmanlık hizmetlerini de kapsayan kariyerlere hazırlayan örgütsel ve danışmanlık becerileri sağlamayı hedefliyor. Disiplinlerarası bir yapısı olan programın dersleri psikoloji, işletme ile sosyolojik ve hukuki bakış açılarını birleştiriyor. Örgütler ve örgütsel yaşama katılımdaki insani motivasyonlar ve tepkiler hakkındaki temel kuramları ve bulguları tanıtan derslerin ardından öğrenciler, ihtiyaç değerlendirmesinden, projelerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi yoluyla, danışmanlık konusunda süpervizyon aldıkları uygulamalı deneyimler ediniyorlar.

Powered by Openmedia