Psikodrama Günleri; Yetişklinlikten Çocukluğa ‘Oyun’

İstanbul Psikodrama Günleri, Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Derneği tarafından 10-11 Mart tarihinde düzenleniyor.

Altıncı İstanbul Psikodrama Günleri, Yetişkinlikten Çocukluğa ‘OYUN’ adı ile Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenecek. Etkinlikte ‘Oyun’ teması farklı boyutlarda ele alınacak. Konferans ve panellerde psikodrama öğretisi ve diğer farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında bilgi ve düşünce alanını genişletilecek. ‘Yetişkinlikten Çocukluğa OYUN’da; büyük grup ve yaşantı gruplarıyla, psikodrama sahnesinde ve yaşantılarımızdaki yansımaları ile yaklaşılacak. Çünkü yetişkinlikte başka türlü halleri ile karşımıza çıkan oyun, çocukluğumuzun vazgeçilmezi. Psikodramada, oyunla denemeler yapılır. Gerçek hayatın provasıdır. Isınma oyunları ile harekete geçen grup, protagonistin oyununda roller alır. Empati kurulur, geri bildirimler, paylaşımlar verilir, duygulardan, düşüncelerden, geçmiş yaşantılardan, gelecekten konuşulur. Sahne tamamlanır. Ve her bir oyun yeni yollar açar kişinin hayatında.

Powered by Openmedia