Sosyal medya ve ifade özgürlüğü tartışıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, sosyal medyayı dört farklı bağlamda masaya yatıran bir konferans düzenledi.

BİLGİ’nin Dolapdere Kampüsü’nde 30 Mart tarihinde düzenlenen konferansta, ifade özgürlüğü tartışmalarını merkeze koyarak bu meseleyi farklı boyutlarıyla, derinlemesine ele alan bu bilimsel buluşmada, alanında yetkin isimlerin bir araya getirilmesi hedeflendi.

Bu bağlamda, ilk oturumda sosyal medya gibi dinamik bir alanın ifade özgürlüğünün hukuksal hatlarını ne kadar zorladığı, ulusal ve uluslararası düzlemde hukuki düzenlemeler ve sınırlamalar tartışıldı. İkinci oturum, siyasal iletişim süreçlerinde sosyal medyanın rolü üzerinde yoğunlaşıldı. Üçüncü oturumda ise, demokratik katılımın ve yurttaşın protesto hakkının sanal ortama taşınma yolları ele alındı. Dördüncü ve son oturumda ise, sosyal medya kullanımının gazetecilik pratikleriyle buluştuğu noktalar irdelendi.

Powered by Openmedia