Tunç ve Ferentinou Sorbonne’da Tebliğ Sundu

Medya ve İletişim Sistemleri öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Tunç, Televizyon Gazeteciliği ve Programcılığı öğretim görevlisi Ariana Ferentinou 21-22 Ekim tarihlerinde Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleşen “Ötekileşme ve Medyada Ötekinin Temsili” konferansına katıldı.

Konferans INA (French Institute for Communications), Comité d’histoire de la Télévision ve Sorbonne Nouvelle Paris Üniversitesi tarafından düzenlendi. Doç. Dr. Tunç ve Ferentinou Yunan popüler kültürünün algılanmasının ve kabulünün çağdaş Türk toplumunda beklenilenin aksine ayrıştırıcı bir role sahip olabileceği ve bunun Türk kimliğinin yeniden tarifine etkisi üzerine yaptıkları araştırmanın ilk bulgularını paylaştı. Tebliğ sonrası öğretim üyeleri özellikle Sorbonne Üniversitesi doktora öğrencileri ile konuyu tartışma olanağı buldular.

Powered by Openmedia